Tag: weird fiction

Ramsey Campbell – Najciemniejsza część lasu

Ramsey Campbell za granicą ma status wybitnego przedstawiciela literackiej grozy. S. T. Joshi w swojej biografii mistrza z Providence nazywa go „prawdopodobnie najważniejszym pisarzem weird fiction od czasów Lovecrafta”. Pomimo popularności w świecie horroru autorowi Najciemniejszej części lasu nie udało zdobyć większego rozgłosu nad Wisłą. W polskim przekładzie można znaleźć zaledwie kilka pozycji autorstwa Campbella. W tym miejscu przyjrzymy się książce wypuszczonej na rynek przez wydawnictwo Książnica. Sprawdźmy czy warto zagłębić się w las Goodmanswood.


H.P. Lovecraft – Nienazwane

Wydawać by się mogło, że tomy Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści oraz Przyszła na Sarnath zagłada skupiające szeroki wybór dzieł H.P. Lovecrafta wyczerpująco podsumowują twórczość pisarza z Providence. Wybór tekstów dokonany przez Macieja Płazę nie zawiera jednak pewnej części opowiadań uznanych przez niego za słabsze. Uzupełnienia materiału dostarczyło czytelnikom wydawnictwo C&T swoją nową publikacją Nienazwane. Jest to jednocześnie kolejna pozycja z serii Biblioteka Grozy poświęcona HPL’owi – wcześniej udostępniono tam m.in. utwory pisane i poprawiane przez niego na zlecenie innych autorów (zbiory KopiecKoszmary). Przyjrzyjmy się zawartości Nienazwanego.


August Derleth, H.P. Lovecraft – Obserwatorzy spoza czasu

Howard Phillips Lovecraft za życia nie doczekał się zbiorczego, książkowego wydania swoich opowiadań. Taka publikacja ukazała się po jego śmierci nakładem Arkham House, oficyny prowadzonej przez wieloletniego korespondenta pisarza z Providence –  Augusta Derletha. Ten ostatni nie tylko po raz pierwszy wydał dzieła Lovecrafta, ale także samodzielnie podjął się rozwinięcia uniwersum mistrza horroru pisząc własne utwory literackie. Efekt możemy odnaleźć w książce Obserwatorzy spoza czasu podpisanej nazwiskami Lovecrafta i Derletha, mimo, że tylko August był ich autorem. Zgodnie ze wstępem napisanym przez córkę twórcy Arkham House zamieszczone w zbiorze opowiadania powstały w oparciu o fragmenty listów i notatek Lovecrafta.


Wojciech Gunia – Nie ma wędrowca

Weird fiction to estetyka stanowiąca obrzeża wypełnionej mainstreamem literatury grozy. Konwencje horroru zachwycające oprócz wzbudzającej dreszcz emocji historii także uniwersalną wagą poruszanych tematów wydają się domeną pogrzebaną w przeszłości wraz z dziełami Poego, Meyrinka czy nawet popularnego wciąż Lovecrafta. Tym większa radość wzbiera u czytelnika weird, gdy pojawiają się na polskim rynku wydawniczym dzieła autorów współcześnie uprawiających podobną literaturę: Thomasa Ligottiego lub naszego krajana, Wojciecha Guni. Debiutancka powieść tego ostatniego zatytułowana Nie ma wędrowca trwoży, zachwyca, skłania do wielorakich refleksji, a przede wszystkim należy do najważniejszych w ostatnich latach premier w dziedzinie polskiego horroru.